I sommar kommer vi på Laholms BK anordna sex stycken onsdagsträningar där en instruktör kommer guida dig och din hund genom olika ämnen teman.
Kurserna är lite fiffigt upplagda i en viss ”ordning” – självklart kan du välja att bara vara med på enstaka tillfällen.

Kostnad 100:- / tillfälle
Tid: 18-18:30

10 juni Belöningsutveckling/belöningssystem. Lär sig vilken typ av belöning som passar bäst till olika moment. Lär dig hitta den belöningen som passar bäst till din hund.
17 juni Kontaktövningar
24 juni Stadga, lär dig om hur du får hunden att behålla en viss position.
1 juli följsamhet med och utan koppel.
8 juli fortsättning kontaktövningar
15 juli Prova på rallylydnad, Emelie kommer guida dig igenom grunderna i rallylydnad.