LAHOLMS BRUKSHUNDKLUBBS HISTORIA

Från 1973 fram till idag

Laholms Brukshundklubb bildades i oktober 1973. Initiativtagare var klubbens första ordförande Nils Widell från Halmstad.

Före bildandet fanns en förening som kallade sig ”Laholms Hundklubb”. Klubbens kurs- och träningsverksamhet var till att börja med förlagd till en äng vi Sofiero bryggeri, medan teorilektioner, möten m.m. genomfördes på Stadshotellet och fritidsgården ”Parketten”.

1974 skrev klubben ett arrendekontrakt med Domänverket för ett nytt träningsområde uppe i Ahla. Denna plats var en f.d. soptipp, kallad ”hålan” så mycket arbete krävdes innan området kunde tas i bruk. Klubben inköpte en gammal kiosk som efter visst arbete kunde användas som materialbod. Dessutom skänkte Laholms Kommun en gammal arbetsbod som byggdes om till klubbens första klubbstuga.

1980 gjordes om- och tillbyggnad av stugan som nu blev 105 m2. Efter kontakt med kommunen fick klubben utökade träningsmöjligheter på hela 10.000 m2 på gamla soptippen.

Under 1989 fick klubben besked om att tippen skulle utökas och verksamheten var tvungen att flyttas. Efter många förslag på platser beslöts det att flytta anläggningen till området framför den dåvarande Ryttarföreningen, mot Ahla-slingan. Tuffa förhandlingar genomfördes med kommunen ang. kostnaden för flytten. Under våren 1990 schaktades, såddes och planterades det nya området.

Under våren 1991 skedde utsättning och iordningställande av grunder till stuga och förråd. I samband med detta gjöts också grunden till tillbyggnaden av stugan.

Under SM-helgen i augusti flyttades stugan från ”hålan” till det nya området. Två stora lyftkranar, en trailer och en hjullastare flyttade stugan i tre etapper. Transportvägar över tippen fick göras för att komma fram, liksom urschaktningar för att komma under högspänningsledningar. Det beskrevs som pirrigt innan stugan och förrådet stod på plats, samtidigt som ett visst vemod fanns över att flytta ifrån den lummiga ”hålan”.

I dag har vi, tack vare medlemmars insatser en fin klubbstuga och utmärkta träningsplaner..

Klubbens första officiella bruksprov gick av stapeln den 29 september 1974. Det var en appellklass med 12st tävlande. Vann gjorde Laholmsekipaget Eje Nilsson med schäfertiken ”Tanja” med resultatet 289,5 poäng. Domare var Lars-Åke Gustavsson, Halmstad och Åke Bengtsson, Båstad. Tävlingsledare var Nils Widell.

Sommaren 1974 arrangerades Laholmsutställningen på Sydkrafts område, den första i klubben och i Laholms historia. Med ca 300 utställare och ett tusental besökare blev denna en succé, både arrangörsmässigt och ekonomiskt. Utställningen blev också under årens lopp en grundplåt till klubbens goda ekonomi.

Utställningen blev officiell 1985 och Laholms Brukshundklubb var tillsammans med Svenska Kennelklubben arrangörer fram till 1995.

Idag är Laholms Brukshundklubb en modern och nytänkande klubb, där stort fokus läggs på att bibehålla det bästa från förr, och samtidigt möta dagens nyheter inom hundsport och hundägande. Vi erbjuder kurser, Bruks- och Lydnadsprov, aktivering genom Rallylydnad och Nosework, funktionär- och instruktörsutbildningar, tema-kvällar, prova på-dagar, läger och mycket, mycket mer.