Styrelsen

ordförande

Jennica Klinker Stefansson

vice ordförande

Per Ljungnér

sekreterare

Pernilla Persson

KASSÖR​

Åsa Alsvik​

ledamot

Malin Carlsson

ledamot

Monika
Simonsson

ledamot

Lisa Albjär

Suppleant

Sanna Asklund

Suppleant

Karina Uhlin

Kommittéerna

Utbildningskommitté​

Tävlingskommitté

PR-kommitté

Kökskommitté

Stugkommitté