Styrelsen

ordförande

Jennica Klinker Stefansson

vice ordförande

Per Ljungnér

sekreterare

Pernilla Persson

ledamot

Lisa Albjär

ledamot

Malin Carlsson

ledamot

Monika
Simonsson

kassör

Åsa Alsvik

Suppleant

Sanna Asklund

Suppleant

Karina Uhlin

Kommittéerna

Utbildningskommitté​

Tävlingskommitté

PR-kommitté

Kökskommitté

Stugkommitté